Skip to main content

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
FREE dosmetic shipping | FREE worldwide shipping above 3300**

Swimware X HOJ | Exclusive for Haus of Jewelry

Swimware x HOJ ชุดว่ายน้ำ  Multi-brand store โดย อรชพร รุจิชลาดล ที่ออกแบบผลงานชุดว่ายน้ำของตัวเองเป็นครั้งแรก กับการทำสร้างสรรค์ลวดลายพิเศษ Pink Splash ที่จะทำให้รู้สึกถึงความสดใส ด้วยกราฟิกสุดสนุกในชุดว่ายน้ำของ Swimware
Matchingด้วยแอคเซสซอรี่ชิ้นเก๋อย่าง กำไลและคัพคอ จาก AC Jewelry ที่ทำจากหนังปลากระแบนแท้ทั้งหมด
Exclusive for Haus of Jewelry
สนใจสินค้า Swimware x HOJ  กด ที่นี้
หริอ 
Line: @hausofjewelry

Continue reading

PinkbyPink X HOJ | Exclusive for Haus of Jewelry

PinkbyPink X HOJ | Exclusive for Haus of Jewelry

L'OFFICIEL THAILAND MAGAZINE

L'OFFICIEL THAILAND MAGAZINE

IRADA X HOJ | EXCLUSIVE FOR HAUS OF JEWELRY

Comments

Be the first to comment.