ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
FREE SHIPPING FOR ALL INTERNATION ORDERS OVER $200

“๙ คำพ่อสอน” น้อมนำพระบรมราโชวาทในสิ่งเหล่านี้

“๙ คำพ่อสอน” น้อมนำพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต - Haus of Jewelry

“๙ คำพ่อสอน” น้อมนำพระบรมราโชวาทในสิ่งเหล่านี้

ทางทีมงาน Haus of Jewelry ขออนุญาติยกส่วนที่เหลือราโชะวาทในอินเทอร์เน็ตสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ ๙ ที่ทรงตอบแทนแก่พสกนิกรในหลายๆ วิถีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงอยู่พอกินและคงไว้ซึ่งความสมดุลของความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อให้สังคมที่เราอยู่เป็นสังคมที่ดี

“การสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันในเมืองต่าง ๆ ของเมืองแน่นอนว่าจะต้องสร้างในวันเดียว ต้องใช้ความเพียรพยายามรวบรวม แต่สิ่งสำคัญคือต้องไม่ย่อ เบื่อเหมือนกันว่าไม่ได้ผล ไม่ดังคือดูมันทำได้ดีนี่

ที่เหลือราโชวาทมอบให้แก่นักเรียนเป็นอาจารย์และอาจารย์ที่เข้ามาในรายการนี้ วันที่ 27 กรกฏาคม 2516

“การสร้างตัวสร้างตัวแทนนั้นหลายครั้งถือหลักค่อยเป็นค่อยไปโดยมีค่าใช้จ่ายและเพียงพอซึ่งไม่มากเกินไปและกำลังทำหรือทำด้วยเร่งรีบ เมื่อเทียบกับพื้นฐานที่อัดแน่นรองรับพร้อมแล้วค่อยสร้างค่อยเสริมซึ่งกันและกันในฐานข้อมูล ขึ้นตามลำดับที่ควรจะได้รับผลที่จะเกิดขึ้นแน่นอนจะต้องมีผู้ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืน”

พระบรมราโชวาท มอบให้กับปริญญาบัตร อธิบายขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

“เด็กๆ ทำอะไรต้องหัดให้การการโดยปกติมักจะเป็นคนมีระเบียบและมีเรื่องระเบียบต่างๆ ที่จะเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

พระบรมราโชวาทอุทิศให้ลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กของที่ระลึก 2521

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนที่จำเป็นจะต้องรับและจำเป็นต้องให้ต่อไปนี้ต่อไป และทำเช่นเดียวกันเมื่อรับมอบใด ๆ ก็ตาม ก็ขอให้พยายามให้ต่อไปให้ได้ ในชาติทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทุกคนมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วยด้วยสาระสำคัญที่เผื่อแผ่โดยแท้”

พระบรมราโชวาทอุทิศให้แก่นักเรียนมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

“ในวงสังคมนั้นเล่าให้ฟังว่าท่านต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง แต่อ่อนโยน แต่ควรที่จะสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม”

พระบรมราโชวาท ที่จะสร้างรายได้ให้กับปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

“ผู้ที่ได้รับในสัจจะกล่าวว่าการทำให้สำเร็จลุล่วงได้รับสิ่งต่อไปนี้ความศรัทธาเมตตาและการยอมรับนับถือจากคนเหล่านั้นที่ตามมาแล้วทำคือพูดความจริงว่าทำจริง เพราะมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมเกียรติคุณดังนี้ ไม่ต้องการเสริมความดีที่จะให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

พระบรมราโชวาทที่จะทำให้ได้ปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

“หนังสือเป็นการรวบรวมความรู้และสิ่งที่มนุษย์ต้องการจะทำมาคิดมาแต่โบราณกาลจนบางครั้งหนังสือจึงเป็นเหตุให้ใครซักถามข้อมูลความรู้เพื่อให้ออมสินทำให้

สำรองราโชวาทให้กับสมาชิกเก่ากลุ่มสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ มาที่นี่เพื่อมาทานอาหารทูลละอองธุลีพระบาท วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ควรทำเพื่อประโยชน์ของทุกคน คำถามที่ถามบ่อยในการฝึกอบรมเพื่อมีขึ้นในตนเองเพื่อรับทราบซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์และดำเนินชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง”

ที่เหลือราโชวาทอุทิศเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็กประจำปี 2531

“ในการรับฟังของเรา จะต้องทำตัวอย่างต่อไปนี้เป็นจำนวนที่ถูกต้องและปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้ได้รับจริงๆ ให้ได้สิ่งที่ควรได้รับมากกว่านี้ก็จะช่วยให้จูเนียร์จูเนียร์รวมส่วนไว้มิให้เสื่อมลงและจะช่วยให้ คืนนี้ขอให้มีคานตอนต่อไป”

หลายท่านดำรัสทั่วประเทศบริจาคเพื่อเชิญไปอ่านในงานสัมมนายุวพุทธิกสมาคม ครั้งที่ 12 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

อ่านหนังสือ: ชมรมกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สส.)

ความคิดเห็น

เป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น.