Skip to main content

Your Cart

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
FREE domestic shipping | FREE worldwide shipping above 3300**

Mint Pattarasaya - YOLWAREE & Simple

คุณมิ้นท์  ภัทรศยา
เธอได้ก้าวเข้ามาเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการนางแบบ เมื่อตอนอายุเพียง 17 ปี และตอนนั้นก็ทำให้เธอมีผลงานเข้ามาหลายชิ้น เช่น ถ่ายแฟชั่นในนิตยสารอย่าง Mars, Volume, Hisoparty, Cheeze รวมถึงโฆษณา Calbee, iMobile เป็นต้น ทำให้ขึ้นแท่นเป้นนางแบบคลื่นลูกใหม่ที่ฮอตคนหนึ่งเลยทีเดียว
SHOP YOLWAREE และ Simple