UF3 (Ultraformer III)

22,000.00 THB 

This product is currently sold out.

Please fill in the form below if you'd like to be notified when it becomes available.

UF3 (Ultraformer III)
UF3 (Ultraformer III)
UF3 (Ultraformer III)
 เชฟรูปหน้าเป๊ะคมชัด โดยเครื่อง UF3 (Ultraformer III) จะช่วยยกกระชับผิว ลดริ้วรอย และสลายไขมันให้กรอบหน้าชัดขึ้น เห็นผลทันทีเลยค่ะ และจะยิ่งชัดขึ้นอีก 2-3 เดือนข้างหน้า ✨เจ้าเครื่องนี้ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ และดีงามมาก ทำงานโดยการส่งคลื่นเสียงความถี่ที่มีความเข้มข้นสูง ตรงเข้าทำงานสลายไขมันตรงจุด ลงลึกถึงชั้นผิวทุกระดับ ✔️นวัตกรรมใหม่ล่าสุด เพื่อการยกกระชับ
✔️ใช้เวลา 15-30 นาที
✔️ไม่เป็นแผล ไม่ต้องพักฟื้น
✔️ไม่เจ็บ ไม่ทรมานขณะทำ
✔️ผ่านการรับรองคุณภาพ และความปลอดภัยมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

UF3 (Ultraformer III)
UF3 (Ultraformer III)
UF3 (Ultraformer III)